Skip to content

O carte eveniment!

Obişnuiţi cu stiluri preţioase şi uşor snoabe de către teoreticienii literaturii de la noi, am pornit cu jumătate de elan la lecturarea cărţii scrise de Dorina Şişu „INCURSIUNE ÎN ROMANUL GREC-LATIN”, Editura Transilvania,”2010, în colecţia Cititor de proză .Ce m-a bucurat încă de la începutul lecturii a fost stilul simplu dar profund al scrierii,semn că talentul de prozator al autoarei este prezent şi viguros şi ne pregătim sufleteşte să citim romanele care vor veni. Despre autoare nu ştim decât că este cadru universitar la Braşov şi vom afla împreună despre carte în rândurile ce urmează. Structurată în patru capitole, lucrarea de faţă vrea să ne aducă la suprafaţă geneza romanului antic grec şi latin. O acţiune curajoasă dacă ne gândim la sursele de cercetare,puţine ,vechi,texte uneori criptate,pe care autoarea se nevoieşte să ni le decripteze .Aşa cum arată încă din Cuvânt înainte,autoarea îşi propune să cerceteze iar nouă ne propune să aflăm despre „semnificaţia călătoriei în literatura universală,în special în cea romanescă” şi „totodată lucrarea de faţă se vrea a fi o prezentare a celor mai valoroase romane ale Antichităţii”. Adept declarat al filozofiei conform căreia omul este un veşnic călător prin lume şi prin lumi, întâlnindu-ne pe aceeaşi lungime de undă,am descoperit lucruri noi,am regăsit lucruri vechi sub o prezentare măiastră de această dată. Autoarea pleacă în incursiunea ei de la mitul homerian al lui Ulise, cel mai puternic şi nesecatul izvor al inspiraţiei ulterioare a marilor creatori Goethe sau James Joyce, titanii la rîndul lor care au revoluţionat fiecare literatura universală. În capitolul II „Geneza romanului antic”, Dorina Şişu ne vorbeşte despre istoricitatea care a condus la apariţia romanului ca specie literară şi ajunge la concluzia că în periada elenistică, după dispariţia formei de guvernământ a oraşului-stat,populaţia trece la un nou mod de gândire şi pe cale de consecinţă la gusturi noi în materie literară. Temele romanului antic sunt erosul şi aventura înţeleasă ca fiind călătorie iniţiatică, iar naraţia la persoana întâi a descătuşat fanteziile autorilor care scriau în romanele lor despre călătorii şi aventuri amoroase reale sau imaginare. Gustul publicului a avut, se înţelege un rol determinant, cererea fiind fabuloasă pentru acele vremuri. Tributar nuvelisticii, teatrului şi epicităţii lirice anterioare, romanul grec antic devine încetul cu încetul o specie literară de sine stătătoare, personajele devin din ce în ce mai bine creionate, dar tot naraţiunea îi dă un „anumit farmec, vioiciune şi fluenţă”, după cum conchide autoarea. În pagini le următoare,doamna Şişu ne prezintă romancieri antici greci, despre care cititorii vor afla sau îşi vor reaminti, rolul nostru nefiind acela al unei analize ci acela al promovării scriitoarei şi a operelor sale, în folosul elevilor, studenţilor, romancierilor începători şi nu numai, şi a tuturor celor care sunt interesaţi de trecutul literar al omenirii.Continuă apoi cu prezentarea romanului antic latin,pe care îl consideră pe bună dreptate ca fiind unul al condiţiei umane, diferit de cel grec prin faptul că aici autorul nu mai are păreri definitive ci este un ins alergând după o viziune a lumii, mereu aceeaşi şi mereu schimbătoare, prefigurînd deja revoluţiile romaneşti ale secolelor al-XIX-lea şi al-XX-lea. Se continuă cu exemplificări, care atestă caracterul ştiinţific al operei de faţă şi lucrarea se încheie cu concluziile autoarei, pe care cred că le veţi citi în această carte eveniment. Încheiem şi noi cu ultima concluzie din carte, în care doamna Şişu ne spune că ”Înreaga proză a literaturii reprezintă un text continuu, o tentativă infinită de rescriere a realităţii, de refacere sisifică a marelui text nemărginit , care este existenţa”. Cu optimismul de a crede că cel puţin o parte dintre cei care au citit aceste rânduri vor zăbovi un pic din timpul lor pe lectura care îmbogăţeşte, şi credem că nimic nu-i în zadar.

autor Emil Druncea

Sursa: http://cititordeproza.ning.com/profiles/blogs/o-carte-eveniment

Published inProzăRecenzii

Be First to Comment

Lasă un răspuns

Adresa ta de email nu va fi publicată. Câmpurile obligatorii sunt marcate cu *

© 2021 Dorina Şişu